>

Dansend naar de juiste school!

Disclaimer
Deze website wordt u aangeboden mits u deze overeenkomst aanvaardt zonder wijziging van de bepalingen, voorwaarden en aanduidingen die erin zijn opgenomen. Door gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met al deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen.
Aansprakelijkheid
De informatie en services die in deze website zijn opgenomen, kunnen onvolkomenheden of drukfouten bevatten. Er worden periodiek veranderingen aangebracht in de informatie op deze Website. Webfactor en/of haar respectieve leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in deze website aanbrengen. Er dient niet te worden vertrouwd op adviezen die worden ontvangen via deze website voor het nemen van persoonlijke, medische, juridische of financiële beslissingen en u dient een ter zake deskundige te raadplegen voor op uw situatie toegespitst advies.

Links naar derden
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Webfactor worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Webfactor heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat Webfactor links naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Webfactor van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.

Vragen
Gelieve contact op te nemen met office@webfactor.nl met vragen over of problemen met deze website.

Toegangsbeperking
Webfactor behoudt zich het recht voor om een gebruiker naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving toegang tot deze website te ontzeggen.

Wijzigingen van deze bepalingen
Webfactor behoudt zich het recht voor om de bepalingen en aanduidingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen.

Intellectueel eigendom
Alle rechten van intellectueel eigendom rusten bij Webfactor. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Webfactor deze site of enig gedeelte hiervan alsmede de broncode of een gedeelte hiervan te openbaren en/of te vermenigvuldigen.